Obdrželi jsme sponzorský dar od Energie AG.

Děkujeme společnosti Energie AG za poskytnutí sponzorského daru.